کشتی ماهی

کشتی ماهی ساخت ایران

ظرفیت ۶ نفر

مناسب برای شهربازی سرپوشیده و اهرمی